ဖယ်ခုံ -လွိုင်ကော် လမ်းပိုင်းတွင် စကစထုတ်ကုန် ဘီယာများ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး pyat စီးနေ (ရုပ်သံ)

News

ဖယ်ခုံ -လွိုင်ကော် လမ်းပိုင်းတွင် စကစထုတ်ကုန် ဘီယာများ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး pyat စီးနေ (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဖယ်ခုံ -လွိုင်ကော် လမ်းပိုင်းတွင် စကစထုတ်ကုန် ဘီယာများ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး pyat စီးနေ (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဖယ်ခုံ -လွိုင်ကော် လမ်းပိုင်းတွင် စကစထုတ်ကုန် ဘီယာများ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး pyat စီးနေ (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဖယ်ခုံ -လွိုင်ကော် လမ်းပိုင်းတွင် စကစထုတ်ကုန် ဘီယာများ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး pyat စီးနေ (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဖယ်ခုံ -လွိုင်ကော် လမ်းပိုင်းတွင် စကစထုတ်ကုန် ဘီယာများ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး pyat စီးနေ (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဖယ်ခုံ -လွိုင်ကော် လမ်းပိုင်းတွင် စကစထုတ်ကုန် ဘီယာများ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး pyat စီးနေ (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.