ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် စခများကို cdf နှင့် sra မဟာမိတ် tပ်ဖွဲ့မှ ရှယ်တွေ ဆုံးမပေးနေတာ (ရုပ်သံ)

News

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် စခများကို cdf နှင့် sra မဟာမိတ် tပ်ဖွဲ့မှ ရှယ်တွေ ဆုံးမပေးနေတာ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် စခများကို cdf နှင့် sra မဟာမိတ် tပ်ဖွဲ့မှ ရှယ်တွေ ဆုံးမပေးနေတာ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် စခများကို cdf နှင့် sra မဟာမိတ် tပ်ဖွဲ့မှ ရှယ်တွေ ဆုံးမပေးနေတာ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် စခများကို cdf နှင့် sra မဟာမိတ် tပ်ဖွဲ့မှ ရှယ်တွေ ဆုံးမပေးနေတာ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် စခများကို cdf နှင့် sra မဟာမိတ် tပ်ဖွဲ့မှ ရှယ်တွေ ဆုံးမပေးနေတာ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.