မြဝတီမြို့၊ ဝေါလေyeစခန်းမှ ရခ ၅ဦးအား KNDO မှ ထောက်ပို့ဗိုလ်လေးမကေ၏ xစ်ဆေးမေးမြန်းချက်(ရုပ်သံ)….. (စကစတော့ မျက်နှာဖုံးကွာပြီ)

News

မြဝတီမြို့၊ ဝေါလေyeစခန်းမှ ရခ ၅ဦးအား KNDO မှ ထောက်ပို့ဗိုလ်လေးမကေ၏ xစ်ဆေးမေးမြန်းချက်(ရုပ်သံ)…..
(စကစတော့ မျက်နှာဖုံးကွာပြီ??)

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်?????

မြဝတီမြို့၊ ဝေါလေyeစခန်းမှ ရခ ၅ဦးအား KNDO မှ ထောက်ပို့ဗိုလ်လေးမကေ၏ xစ်ဆေးမေးမြန်းချက်(ရုပ်သံ)…..
(စကစတော့ အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီ??)

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်?????

မြဝတီမြို့၊ ဝေါလေyeစခန်းမှ ရခ ၅ဦးအား KNDO မှ ထောက်ပို့ဗိုလ်လေးမကေ၏ xစ်ဆေးမေးမြန်းချက်(ရုပ်သံ)…..
(စကစတော့ အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီ??)

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်?????

မြဝတီမြို့၊ ဝေါလေyeစခန်းမှ ရခ ၅ဦးအား KNDO မှ ထောက်ပို့ဗိုလ်လေးမကေ၏ xစ်ဆေးမေးမြန်းချက်(ရုပ်သံ)…..
(စကစတော့ အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီ??)

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်?????

ရုပ်သံကြည့်ရန်?????

ဗီဒီယိုခရက်ဒစ်

Leave a Reply

Your email address will not be published.