ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၏ (၇၇) နှစ်မြှောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ထားဝယ်မြို့တွက် လှုပ်ရှားမှူ (ရုပ်သံ)

News

ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၏ (၇၇) နှစ်မြှောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ထားဝယ်မြို့တွက် လှုပ်ရှားမှူ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၏ (၇၇) နှစ်မြှောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ထားဝယ်မြို့တွက် လှုပ်ရှားမှူ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၏ (၇၇) နှစ်မြှောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ထားဝယ်မြို့တွက် လှုပ်ရှားမှူ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၏ (၇၇) နှစ်မြှောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ထားဝယ်မြို့တွက် လှုပ်ရှားမှူ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၏ (၇၇) နှစ်မြှောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ထားဝယ်မြို့တွက် လှုပ်ရှားမှူ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.