ကနီတွင် tပ်စွဲထားသော စကစ sခန်းကို နာနတ်သီး အလုံးရေ ၅၀၀ကျော်ဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေးပြီ (ရုပ်သံ)

News

ကနီတွင် tပ်စွဲထားသော စကစ sခန်းကို နာနတ်သီး အလုံးရေ ၅၀၀ကျော်ဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေးပြီ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ကနီတွင် tပ်စွဲထားသော စကစ sခန်းကို နာနတ်သီး အလုံးရေ ၅၀၀ကျော်ဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေးပြီ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ကနီတွင် tပ်စွဲထားသော စကစ sခန်းကို နာနတ်သီး အလုံးရေ ၅၀၀ကျော်ဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေးပြီ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ကနီတွင် tပ်စွဲထားသော စကစ sခန်းကို နာနတ်သီး အလုံးရေ ၅၀၀ကျော်ဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေးပြီ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ကနီတွင် tပ်စွဲထားသော စကစ sခန်းကို နာနတ်သီး အလုံးရေ ၅၀၀ကျော်ဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေးပြီ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.