မင်းတပ်မြို့ မိုင်တိုင် ၈၇သို့စီးနင်းလာသော xစ်ကြောင်းများကို Cdf မတူပီမှ မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေး (ရုပ်သံ)

News

မင်းတပ်မြို့ မိုင်တိုင် ၈၇သို့စီးနင်းလာသော xစ်ကြောင်းများကို Cdf မတူပီမှ မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေး (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မင်းတပ်မြို့ မိုင်တိုင် ၈၇သို့စီးနင်းလာသော xစ်ကြောင်းများကို Cdf မတူပီမှ မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေး (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မင်းတပ်မြို့ မိုင်တိုင် ၈၇သို့စီးနင်းလာသော xစ်ကြောင်းများကို Cdf မတူပီမှ မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေး (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မင်းတပ်မြို့ မိုင်တိုင် ၈၇သို့စီးနင်းလာသော xစ်ကြောင်းများကို Cdf မတူပီမှ မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေး (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မင်းတပ်မြို့ မိုင်တိုင် ၈၇သို့စီးနင်းလာသော xစ်ကြောင်းများကို Cdf မတူပီမှ မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရှယ်ကျွေး (ရုပ်သံ)

အောက်‌ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.