ဝင်ကြည့်ရင်း ကျေနပ် အားရသွားစေမဲ့ ဖရူဆို၏ လေးရက်ကြား tike ပွဲ အတွင်းတွင် KNDF လက်စွမ်းတွေကြောင့် စခဘက်မှ ၁၀ဦးထက် မနည်း မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

News

ဝင်ကြည့်ရင်း ကျေနပ် အားရသွားစေမဲ့ ဖရူဆို၏ လေးရက်ကြား tike ပွဲ အတွင်းတွင် KNDF လက်စွမ်းတွေကြောင့် စခဘက်မှ ၁၀ဦးထက် မနည်း မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကျေနပ် အားရသွားစေမဲ့ ဖရူဆို၏ လေးရက်ကြား tike ပွဲ အတွင်းတွင် KNDF လက်စွမ်းတွေကြောင့် စခဘက်မှ ၁၀ဦးထက် မနည်း မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကျေနပ် အားရသွားစေမဲ့ ဖရူဆို၏ လေးရက်ကြား tike ပွဲ အတွင်းတွင် KNDF လက်စွမ်းတွေကြောင့် စခဘက်မှ ၁၀ဦးထက် မနည်း မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကျေနပ် အားရသွားစေမဲ့ ဖရူဆို၏ လေးရက်ကြား tike ပွဲ အတွင်းတွင် KNDF လက်စွမ်းတွေကြောင့် စခဘက်မှ ၁၀ဦးထက် မနည်း မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကျေနပ် အားရသွားစေမဲ့ ဖရူဆို၏ လေးရက်ကြား tike ပွဲ အတွင်းတွင် KNDF လက်စွမ်းတွေကြောင့် စခဘက်မှ ၁၀ဦးထက် မနည်း မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.