တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူများ သိရှ်ိစေရန်…See More

News

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ (ဆယ်တန်း) အောင်စာရင်းများ သည် (၁၂.၆.၂၀၂၂ ) ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိ မည်မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ သိရှိရပြီး

၂၀၂၂ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်းထွက် မည့်နေ့ကို အများပြည်သူများ သို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမည် ဟု သိရပါတယ်။

Online ပေါ်တွင် မနေ့က ပြန့်နှံခဲ့သော ယင်းစာမှာအတုဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူ အားလုံး အောင်မြင်ကြပါစေ။

သတင်းအမှား တင်လိုက် မိလို့ အားလုံးကို မင်မင်တို့ Admin Team ကတောင်းပန်ပါတယ်။ တင်ထားသည်ကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်

အပြည့်စုံ…

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ (ဆယ်တန်း) အောင်စာရင်းများ သည် (၁၂.၆.၂၀၂၂ ) ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိ မည်မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ သိရှိရပြီး

၂၀၂၂ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်းထွက် မည့်နေ့ကို အများပြည်သူများ သို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမည် ဟု သိရပါတယ်။

Online ပေါ်တွင် မနေ့က ပြန့်နှံခဲ့သော ယင်းစာမှာအတုဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူ အားလုံး အောင်မြင်ကြပါစေ။

သတင်းအမှား တင်လိုက် မိလို့ အားလုံးကို မင်မင်တို့ Admin Team ကတောင်းပန်ပါတယ်။ တင်ထားသည်ကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်

အပြည့်စုံ…

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ (ဆယ်တန်း) အောင်စာရင်းများ သည် (၁၂.၆.၂၀၂၂ ) ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိ မည်မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ သိရှိရပြီး

၂၀၂၂ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်းထွက် မည့်နေ့ကို အများပြည်သူများ သို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမည် ဟု သိရပါတယ်။

Online ပေါ်တွင် မနေ့က ပြန့်နှံခဲ့သော ယင်းစာမှာအတုဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူ အားလုံး အောင်မြင်ကြပါစေ။

သတင်းအမှား တင်လိုက် မိလို့ အားလုံးကို မင်မင်တို့ Admin Team ကတောင်းပန်ပါတယ်။ တင်ထားသည်ကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.