ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ကျေးရွာ ကာကွယ်ရေး အတွက် ရက်တိုသင်တန်းတွေ ပို့ချပေးနေတဲ့ ဂဠုန် ပြောက်ကျားtပ်ဖွဲ့ (ရုပ်သံ)

News

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ကျေးရွာ ကာကွယ်ရေး အတွက် ရက်တိုသင်တန်းတွေ ပို့ချပေးနေတဲ့ ဂဠုန် ပြောက်ကျားtပ်ဖွဲ့ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ကျေးရွာ ကာကွယ်ရေး အတွက် ရက်တိုသင်တန်းတွေ ပို့ချပေးနေတဲ့ ဂဠုန် ပြောက်ကျားtပ်ဖွဲ့ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ကျေးရွာ ကာကွယ်ရေး အတွက် ရက်တိုသင်တန်းတွေ ပို့ချပေးနေတဲ့ ဂဠုန် ပြောက်ကျားtပ်ဖွဲ့ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ကျေးရွာ ကာကွယ်ရေး အတွက် ရက်တိုသင်တန်းတွေ ပို့ချပေးနေတဲ့ ဂဠုန် ပြောက်ကျားtပ်ဖွဲ့ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ ကျေးရွာ ကာကွယ်ရေး အတွက် ရက်တိုသင်တန်းတွေ ပို့ချပေးနေတဲ့ ဂဠုန် ပြောက်ကျားtပ်ဖွဲ့ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.