ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

News

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဟားငါးကောင်နဲ့မူးလာတို့ရဲ့ `စစ်ကိုင်းတိုင်းအင်အားစုံဖို့´ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

Crd#

Leave a Reply

Your email address will not be published.