ဖမ်းမိသည့် စစ်ကောင်စီ တပ်သားများကို ဆေးကုသပေးနေသည့် PDF ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်/သံ)

News

ဖမ်းမိသည့် စစ်ကောင်စီ တပ်သား ၅ ဦးအား KNDF တပ်ရင်း ၃ ဆေးအဖွဲ့မှ ဆေးကုသပေးနေသည့် ရုပ်သံအား ယနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်

ကူညီစာနာစိတ်အပြည့်ရှိသည့် ရဲဘော်များအား ပြည်သူအများ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်

ဖမ်းမိသည့် တပ်သား ၅ ဦးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၃ ဦး၊ PNO ပြည်သူ့စစ် ၂ ဦးပါဝင်သည်

ထီရိကျေးရွာ စစ်ကောင်စီ ကင်းစခန်းအား ယမန်နေ့က ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက် ခိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက်က ၁၅ ဦး တေဆုံးခဲ့သည်

Crd-Me Kong News

ဖမ်းမိသည့် စစ်ကောင်စီ တပ်သား ၅ ဦးအား KNDF တပ်ရင်း ၃ ဆေးအဖွဲ့မှ ဆေးကုသပေးနေသည့် ရုပ်သံအား ယနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်

ကူညီစာနာစိတ်အပြည့်ရှိသည့် ရဲဘော်များအား ပြည်သူအများ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်

ဖမ်းမိသည့် တပ်သား ၅ ဦးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၃ ဦး၊ PNO ပြည်သူ့စစ် ၂ ဦးပါဝင်သည်

ထီရိကျေးရွာ စစ်ကောင်စီ ကင်းစခန်းအား ယမန်နေ့က ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက် ခိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက်က ၁၅ ဦး တေဆုံးခဲ့သည်

Crd-Me Kong News

ဖမ်းမိသည့် စစ်ကောင်စီ တပ်သား ၅ ဦးအား KNDF တပ်ရင်း ၃ ဆေးအဖွဲ့မှ ဆေးကုသပေးနေသည့် ရုပ်သံအား ယနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်

ကူညီစာနာစိတ်အပြည့်ရှိသည့် ရဲဘော်များအား ပြည်သူအများ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်

ဖမ်းမိသည့် တပ်သား ၅ ဦးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၃ ဦး၊ PNO ပြည်သူ့စစ် ၂ ဦးပါဝင်သည်

ထီရိကျေးရွာ စစ်ကောင်စီ ကင်းစခန်းအား ယမန်နေ့က ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက် ခိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက်က ၁၅ ဦး တေဆုံးခဲ့သည်

Crd-Me Kong News

ဖမ်းမိသည့် စစ်ကောင်စီ တပ်သား ၅ ဦးအား KNDF တပ်ရင်း ၃ ဆေးအဖွဲ့မှ ဆေးကုသပေးနေသည့် ရုပ်သံအား ယနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်

ကူညီစာနာစိတ်အပြည့်ရှိသည့် ရဲဘော်များအား ပြည်သူအများ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်

ဖမ်းမိသည့် တပ်သား ၅ ဦးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၃ ဦး၊ PNO ပြည်သူ့စစ် ၂ ဦးပါဝင်သည်

ထီရိကျေးရွာ စစ်ကောင်စီ ကင်းစခန်းအား ယမန်နေ့က ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက် ခိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက်က ၁၅ ဦး တေဆုံးခဲ့သည်

Crd-Me Kong News

Leave a Reply

Your email address will not be published.