စစ်ကိုင်းတိုင်း Pale jokers က အ ဖွဲ့ထု တ် လက်န က်ကြီးစမ်းသပ်အောင်မြင်(ရုပ် /သံ)

News

စစ်ကိုင်းတိုင်း Pale jokers က အ ဖွဲ့ထု တ် လက်န က်ကြီးစမ်းသပ်အောင်မြင်(ရုပ် /သံ)

(အောက်ဆုံးတွင် video (ရုပ် /သံ ) ပါသည်။)

စစ်ကိုင်းတိုင်းပု လဲ မြို့နယ် Pale Jokers PDF ကရှေ့ ထွက်လက်နက်ကြီးတွေ အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူက

ပြောပါတယ်။

ပစ်မှတ်ကို ထိရောက်စွာပစ်ခတ်နိုင်ပြီး အသုံးပြုနေပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။

“သူကအကွာအဝေးပေ ၆၀၀ အထိ ပစ်မှ တ်ကို ထိထိရော က်ရောက်ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ် တခါတရံမှာ

အသုံးပြုနေရပါတ ယ်”လို့ Pale Jokers PDF ရဲ့တာဝ န်ရှိသူဗိုလ်ပုလဲကပြောပါတယ်။

ယခင်ကလည်း အခုလိုလက်နှက်ကြီးမျိုးအန ည်းဆုံး ၃ ခုလောက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်းရပါတယ်။

Credit

စစ်ကိုင်းတိုင်း Pale jokers က အ ဖွဲ့ထု တ် လက်န က်ကြီးစမ်းသပ်အောင်မြင်(ရုပ် /သံ)

(အောက်ဆုံးတွင် video (ရုပ် /သံ ) ပါသည်။)

စစ်ကိုင်းတိုင်းပု လဲ မြို့နယ် Pale Jokers PDF ကရှေ့ ထွက်လက်နက်ကြီးတွေ အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့

အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။v

ပစ်မှတ်ကို ထိရောက်စွာပစ်ခတ်နိုင်ပြီး အသုံးပြုနေပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။

“သူကအကွာအဝေးပေ ၆၀၀ အထိ ပစ်မှ တ်ကို ထိထိရော က်ရောက်ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ် တခါတရံမှာ

အသုံးပြုနေရပါတ ယ်”လို့ Pale Jokers PDF ရဲ့တာဝ န်ရှိသူဗိုလ်ပုလဲကပြောပါတယ်။

ယခင်ကလည်း အခုလိုလက်နှက်ကြီးမျိုးအန ည်းဆုံး ၃ ခုလောက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်းရပါတယ်။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.