တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေသူများကြောင့် Dragon Warrior အဖွဲ့ မန္တလေးမြို့ကိုစွန့်ခွာ

News

တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေသူများကြောင့် Dragon Warrior အဖွဲ့ မန္တလေးမြို့ကိုစွန့်ခွာ

မေ ၄၊ PDF Newsflash

မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် UG အဖွဲ့တစ်ဖြစ်တဲ့ Dragon Warrior အဖွဲ့ဟာ တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြသူများကြောင့်

မန္တလေးမြို့ပေါ်မှ စွန့်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်

“ကိုယ့်မထိသရွေ့ တော်လှန်ရေးဟာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြတဲ့ သူများနေတော့ ကျွန်‌တော်တို့အဖွဲ့ မြို့ပေါ်ကနေ စွန့်ခွာသွားပါပြီ!

မန်းသူ မန်းသားများ စိတ်အေး ချမ်းသာစွာ မန်းမြို့ကြီးမှာ စစ်ကျ ွန်ဘဝနဲ့နေခဲ့ကြပါတော့… မန်မြို့ပေါ်မှာ

ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုမှ နေလို့ရတဲ့ အ‌ခြေအနေ မဟုတ်တဲ့အတွက် မန်းမြို့ကြီးကို စွန့်ခွာသွားရပေမယ့်

တစ်ချိန်မှာ အောင်ပွဲတွေနဲ့အတူ မန်းမြို့ကြီးဆီကိုပြန်လာခဲ့ချင်ပါသေးတယ် ဟု Dragon Warrior အဖွဲ့မှ ဖော်ပြထားပါတယ် Crd- PDFNewsflash

တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေသူများကြောင့် Dragon Warrior အဖွဲ့ မန္တလေးမြို့ကိုစွန့်ခွာ

မေ ၄၊ PDF Newsflash

မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် UG အဖွဲ့တစ်ဖြစ်တဲ့ Dragon Warrior အဖွဲ့ဟာ တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြသူများကြောင့်

မန္တလေးမြို့ပေါ်မှ စွန့်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်

“ကိုယ့်မထိသရွေ့ တော်လှန်ရေးဟာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြတဲ့ သူများနေတော့ ကျွန်‌တော်တို့အဖွဲ့ မြို့ပေါ်ကနေ စွန့်ခွာသွားပါပြီ!

မန်းသူ မန်းသားများ စိတ်အေး ချမ်းသာစွာ မန်းမြို့ကြီးမှာ စစ်ကျ ွန်ဘဝနဲ့နေခဲ့ကြပါတော့… မန်မြို့ပေါ်မှာ

ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုမှ နေလို့ရတဲ့ အ‌ခြေအနေ မဟုတ်တဲ့အတွက် မန်းမြို့ကြီးကို စွန့်ခွာသွားရပေမယ့်

တစ်ချိန်မှာ အောင်ပွဲတွေနဲ့အတူ မန်းမြို့ကြီးဆီကိုပြန်လာခဲ့ချင်ပါသေးတယ် ဟု Dragon Warrior အဖွဲ့မှ ဖော်ပြထားပါတယ် Crd- PDFNewsflash

Uniccode

တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေသူများကြောင့် Dragon Warrior အဖွဲ့ မန္တလေးမြို့ကိုစွန့်ခွာ

မေ ၄၊ PDF Newsflash

မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် UG အဖွဲ့တစ်ဖြစ်တဲ့ Dragon Warrior အဖွဲ့ဟာ တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြသူများကြောင့်

မန္တလေးမြို့ပေါ်မှ စွန့်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်

“ကိုယ့်မထိသရွေ့ တော်လှန်ရေးဟာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြတဲ့ သူများနေတော့ ကျွန်‌တော်တို့အဖွဲ့ မြို့ပေါ်ကနေ စွန့်ခွာသွားပါပြီ!

မန်းသူ မန်းသားများ စိတ်အေး ချမ်းသာစွာ မန်းမြို့ကြီးမှာ စစ်ကျ ွန်ဘဝနဲ့နေခဲ့ကြပါတော့… မန်မြို့ပေါ်မှာ

ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုမှ နေလို့ရတဲ့ အ‌ခြေအနေ မဟုတ်တဲ့အတွက် မန်းမြို့ကြီးကို စွန့်ခွာသွားရပေမယ့်

တစ်ချိန်မှာ အောင်ပွဲတွေနဲ့အတူ မန်းမြို့ကြီးဆီကိုပြန်လာခဲ့ချင်ပါသေးတယ် ဟု Dragon Warrior အဖွဲ့မှ ဖော်ပြထားပါတယ် Crd- PDFNewsflash

တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေသူများကြောင့် Dragon Warrior အဖွဲ့ မန္တလေးမြို့ကိုစွန့်ခွာ

မေ ၄၊ PDF Newsflash

မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် UG အဖွဲ့တစ်ဖြစ်တဲ့ Dragon Warrior အဖွဲ့ဟာ တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြသူများကြောင့်

မန္တလေးမြို့ပေါ်မှ စွန့်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်

“ကိုယ့်မထိသရွေ့ တော်လှန်ရေးဟာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြတဲ့ သူများနေတော့ ကျွန်‌တော်တို့အဖွဲ့ မြို့ပေါ်ကနေ စွန့်ခွာသွားပါပြီ!

မန်းသူ မန်းသားများ စိတ်အေး ချမ်းသာစွာ မန်းမြို့ကြီးမှာ စစ်ကျ ွန်ဘဝနဲ့နေခဲ့ကြပါတော့… မန်မြို့ပေါ်မှာ

ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုမှ နေလို့ရတဲ့ အ‌ခြေအနေ မဟုတ်တဲ့အတွက် မန်းမြို့ကြီးကို စွန့်ခွာသွားရပေမယ့်

တစ်ချိန်မှာ အောင်ပွဲတွေနဲ့အတူ မန်းမြို့ကြီးဆီကိုပြန်လာခဲ့ချင်ပါသေးတယ် ဟု Dragon Warrior အဖွဲ့မှ ဖော်ပြထားပါတယ် Crd- PDFNewsflash

Leave a Reply

Your email address will not be published.