ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

News

ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

ကရင်နီတပ်မတော်မှ အပတ်စဉ်(၇၂)သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်မြူးထူးနေသော ရဲဘော်လေးများ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.