ဂန့်ဂေါနယ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း PDF များ ဝန်းရံကာ ဆန္ဒပြ

News

ဂန့်ဂေါနယ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း PDF များ ဝန်းရံကာ ဆန္ဒပြ

ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၄
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါနယ်၊ ကျေးရွာ ၁ ရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေး ကြွေးကြော်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ယနေ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝန်းရံကာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။

စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ကျင်းပသည့် သင်္ကြန်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး Federal Democracy New Year သင်္ကြန်သပိတ်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဂန့်ဂေါနယ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း PDF များ ဝန်းရံကာ ဆန္ဒပြ

ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၄
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါနယ်၊ ကျေးရွာ ၁ ရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေး ကြွေးကြော်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ယနေ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝန်းရံကာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။

စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ကျင်းပသည့် သင်္ကြန်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး Federal Democracy New Year သင်္ကြန်သပိတ်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဂန့်ဂေါနယ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း PDF များ ဝန်းရံကာ ဆန္ဒပြ

ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၄
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါနယ်၊ ကျေးရွာ ၁ ရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေး ကြွေးကြော်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ယနေ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝန်းရံကာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။

စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ကျင်းပသည့် သင်္ကြန်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး Federal Democracy New Year သင်္ကြန်သပိတ်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဂန့်ဂေါနယ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း PDF များ ဝန်းရံကာ ဆန္ဒပြ

ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၄
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါနယ်၊ ကျေးရွာ ၁ ရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေး ကြွေးကြော်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ယနေ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝန်းရံကာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။

စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ကျင်းပသည့် သင်္ကြန်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး Federal Democracy New Year သင်္ကြန်သပိတ်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဂန့်ဂေါနယ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း PDF များ ဝန်းရံကာ ဆန္ဒပြ

ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၄
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါနယ်၊ ကျေးရွာ ၁ ရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေး ကြွေးကြော်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ယနေ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝန်းရံကာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။

စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ကျင်းပသည့် သင်္ကြန်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး Federal Democracy New Year သင်္ကြန်သပိတ်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဂန့်ဂေါနယ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း PDF များ ဝန်းရံကာ ဆန္ဒပြ

ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၄
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါနယ်၊ ကျေးရွာ ၁ ရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေး ကြွေးကြော်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ယနေ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝန်းရံကာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။

စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ကျင်းပသည့် သင်္ကြန်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး Federal Democracy New Year သင်္ကြန်သပိတ်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဂန့်ဂေါနယ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း PDF များ ဝန်းရံကာ ဆန္ဒပြ

ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၄
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါနယ်၊ ကျေးရွာ ၁ ရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေး ကြွေးကြော်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ယနေ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝန်းရံကာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။

စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ကျင်းပသည့် သင်္ကြန်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပြီး Federal Democracy New Year သင်္ကြန်သပိတ်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.