ဇြဲကပင္ေတာင္ အထက္ ေရတံခြန္အနီး အthat ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ ဈာပနာ ႐ုပ္သံ

News

ဇြဲကပင္ေတာင္ အထက္ ေရတံခြန္အနီး အthat ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ ဈာပနာ ႐ုပ္သံ

သူငယ္ခ်င္း နိရဲ့ေနာက္ဆုံးခရီးကို ……..?? ငါတို္လိုက္ပို႔ခဲ့pေနာ္ …….1/4/2022 နိစိတ္ေျဖာက္ေျဖာက္နဲ႔ ထြက္သြားေတာ……ဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းမျဖစ္သူက ေရးသားထားပါတယ္

ယခုျဖစ္စဥ္မွာ သမီး ရည္းစား ျဖစ္သူကို က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆၿပီး အဆိုပါ လူငယ္ တဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အပူတျပင္း လိုက္လံ ရွာေဖြေနပါတယ္

ေသဆုံးသူ သခ်ာၤာေက်ာင္းသူ မဇာျခည္လွိုင္သည္ အခင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔က လူငယ္တဦးႏွင့္ အတူ ဇြဲကပင္ေတာင္သို႔ တက္သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး

အျပန္ခရီးတြင္ အဆိုပါ လူငယ္တဦးသာ ေတာင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာသျဖင့္ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္နိုင္ေၿခ ရွိသည္ဟု အမ်ားက ယူဆေနျခင္း ျဖစ္သည္

မဇာျခည္လွိုင္ ၂၂ ႏွစ္သည္ ဘားကပ္ ေက်းနယ္ ေတာႀကီးကုန္း ရြာေန ႏွင့္ tat ျဖတ္သူဟု ယူဆခံရသူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ ့နယ္ ႏြားၿခံကုန္း ေနသူတို႔ သည္ တမီလ္လူမ်ိဳး ဗုဒဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည္

unicode

ဇြဲကပင္ေတာင္ အထက္ ေရတံခြန္အနီး အthat ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ ဈာပနာ ႐ုပ္သံ

သူငယ္ခ်င္း နိရဲ့ေနာက္ဆုံးခရီးကို ……..?? ငါတို္လိုက္ပို႔ခဲ့pေနာ္ …….1/4/2022 နိစိတ္ေျဖာက္ေျဖာက္နဲ႔ ထြက္သြားေတာ……ဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းမျဖစ္သူက ေရးသားထားပါတယ္

ယခုျဖစ္စဥ္မွာ သမီး ရည္းစား ျဖစ္သူကို က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆၿပီး အဆိုပါ လူငယ္ တဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အပူတျပင္း လိုက္လံ ရွာေဖြေနပါတယ္

ေသဆုံးသူ သခ်ာၤာေက်ာင္းသူ မဇာျခည္လွိုင္သည္ အခင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔က လူငယ္တဦးႏွင့္ အတူ ဇြဲကပင္ေတာင္သို႔ တက္သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး

အျပန္ခရီးတြင္ အဆိုပါ လူငယ္တဦးသာ ေတာင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာသျဖင့္ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္နိုင္ေၿခ ရွိသည္ဟု အမ်ားက ယူဆေနျခင္း ျဖစ္သည္

မဇာျခည္လွိုင္ ၂၂ ႏွစ္သည္ ဘားကပ္ ေက်းနယ္ ေတာႀကီးကုန္း ရြာေန ႏွင့္ tat ျဖတ္သူဟု ယူဆခံရသူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ ့နယ္ ႏြားၿခံကုန္း ေနသူတို႔ သည္ တမီလ္လူမ်ိဳး ဗုဒဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည္

crd

ဇြဲကပင္ေတာင္ အထက္ ေရတံခြန္အနီး အthat ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ ဈာပနာ ႐ုပ္သံ

သူငယ္ခ်င္း နိရဲ့ေနာက္ဆုံးခရီးကို ……..?? ငါတို္လိုက္ပို႔ခဲ့pေနာ္ …….1/4/2022 နိစိတ္ေျဖာက္ေျဖာက္နဲ႔ ထြက္သြားေတာ……ဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းမျဖစ္သူက ေရးသားထားပါတယ္

ယခုျဖစ္စဥ္မွာ သမီး ရည္းစား ျဖစ္သူကို က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆၿပီး အဆိုပါ လူငယ္ တဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အပူတျပင္း လိုက္လံ ရွာေဖြေနပါတယ္

ေသဆုံးသူ သခ်ာၤာေက်ာင္းသူ မဇာျခည္လွိုင္သည္ အခင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔က လူငယ္တဦးႏွင့္ အတူ ဇြဲကပင္ေတာင္သို႔ တက္သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး

အျပန္ခရီးတြင္ အဆိုပါ လူငယ္တဦးသာ ေတာင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာသျဖင့္ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္နိုင္ေၿခ ရွိသည္ဟု အမ်ားက ယူဆေနျခင္း ျဖစ္သည္

မဇာျခည္လွိုင္ ၂၂ ႏွစ္သည္ ဘားကပ္ ေက်းနယ္ ေတာႀကီးကုန္း ရြာေန ႏွင့္ tat ျဖတ္သူဟု ယူဆခံရသူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ ့နယ္ ႏြားၿခံကုန္း ေနသူတို႔ သည္ တမီလ္လူမ်ိဳး ဗုဒဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည္

unicode

ဇြဲကပင္ေတာင္ အထက္ ေရတံခြန္အနီး အthat ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ ဈာပနာ ႐ုပ္သံ

သူငယ္ခ်င္း နိရဲ့ေနာက္ဆုံးခရီးကို ……..?? ငါတို္လိုက္ပို႔ခဲ့pေနာ္ …….1/4/2022 နိစိတ္ေျဖာက္ေျဖာက္နဲ႔ ထြက္သြားေတာ……ဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းမျဖစ္သူက ေရးသားထားပါတယ္

ယခုျဖစ္စဥ္မွာ သမီး ရည္းစား ျဖစ္သူကို က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆၿပီး အဆိုပါ လူငယ္ တဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အပူတျပင္း လိုက္လံ ရွာေဖြေနပါတယ္

ေသဆုံးသူ သခ်ာၤာေက်ာင္းသူ မဇာျခည္လွိုင္သည္ အခင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔က လူငယ္တဦးႏွင့္ အတူ ဇြဲကပင္ေတာင္သို႔ တက္သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး

အျပန္ခရီးတြင္ အဆိုပါ လူငယ္တဦးသာ ေတာင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာသျဖင့္ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္နိုင္ေၿခ ရွိသည္ဟု အမ်ားက ယူဆေနျခင္း ျဖစ္သည္

မဇာျခည္လွိုင္ ၂၂ ႏွစ္သည္ ဘားကပ္ ေက်းနယ္ ေတာႀကီးကုန္း ရြာေန ႏွင့္ tat ျဖတ္သူဟု ယူဆခံရသူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ ့နယ္ ႏြားၿခံကုန္း ေနသူတို႔ သည္ တမီလ္လူမ်ိဳး ဗုဒဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည္

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.