တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းသပိတ္ Silent Strike တြင္ ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ေပးၾကရန္ ေဒါက္တာေတဇာဆန္း တိုက္တြန္း (႐ုပ္/သံ)

News

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တနိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းသပိတ္ (Silent Strike) ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ရာ အနက္ေရာင္ အဝတ္အစားကို ဝတ္ဆင္ၿပီးအာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးအမွတ္အသား လက္ (၃) ေခ်ာင္းေထာင္ကာ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းတင္ၿပီး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ မၽွေဝေဖာ္ထုတ္ၾကဖို႔ မႏၲေလးသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေတဇာဆန္းက ယေန႔ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

W3Schoolsျပည္သူေတြ ေသြးမေအးဘူးဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ျပသေရး၊ တိုင္းျပည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိတ္သုဥ္းေနတာကို ေဖာ္ညႊန္းေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္ ေပးဆပ္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့အာဇာနည္သူရဲေကာင္းအေပါင္းကို ဂုဏ္ျပဳေအာက္ေမ့ေရးစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔ Silent Strike တြင္ပါဝင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ေၾကင္း ေဒါက္တာေတဇာဆန္းက ဆိုသည္။

“ကမၻာေပၚမွာ အက်ယ္ေလာင္ဆုံး “အသံ” က “တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သတ္ျခင္း အသံ” ပါပဲ၊ တနိုင္ငံလုံးအဆင့္ Silent Strike ဆိုတာ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ လူထုအေနအထား၊ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ ေတာ္လွန္စိတ္၊ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ နိုင္ငံမ်ိဳးမွာ လုပ္လို႔ မရနိုင္ပါဘူး။ျပည္သူ႔အင္အား၊ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ စုစည္းညီညြတ္မႈေတြ အင္မတန္အားေကာင္းပါမွ၊ ျပည္သူ ညီမွ ေအာင္ျမင္နိုင္မယ့္ အမ်ိဳးပါ။

သို႔ေသာ္ အခု က်ေနာ္တို႔ ဒါကို လုပ္ၾကမယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ ေတာ္လွန္စိတ္ ေတာ္လွန္ေသြးကို လုံးဝ ယုံၾကည္လို႔၊ စိတ္ခ်လို႔၊ အားကိုးလို႔ အခုလို Silent Strike ကို ႏွိုးေဆာ္ဆင္ႏႊဲၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္” ဟုေဒါက္တာေတဇာဆန္းက လူမႈကြန္ရက္မွတဆင့္ တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္သည္။ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ေန႔နံနက္၁၀နာရီမွညေန၄နာရီအထိတစ္နိုင္ငံလုံးအျပင္မထြက္ဘဲစစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရးတိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းသပိတ္တြင္ ပါဝင္ၾကေရး ႏွိုးေဆာ္

ျမန္မာနိုင္ငံလုံးရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ အျပင္မထြက္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ေၾကာ္ငး ျပသမည့္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္း သပိတ္တြင္ ပါဝင္ၾကရန္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သပိတ္အင္အားစုမ်ားက တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္လိုက္သည္။ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ (10 D)သည္

ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ျဖစ္ၿပီး “တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္း သပိတ္” (Silent Strike) ႏွင့္ “အနက္ေရာင္ လႈပ္ရွားမႈ” (Black Campaign)မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကျခင္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ၾကရန္ ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းသပိတ္ (Silent Strike)

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအတြင္းမွာ လူထုအားလုံးက အျပင္လုံးဝ မထြက္ၾကဘဲ မိမိတို႔အိမ္တြင္ ေနၾကမည့္ (Silent Strike) သပိတ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံးဝ ေျခာက္ေသြ႕ၿငိမ္သက္ေနသည့္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွ ကလူထု၏ တိတ္ဆိတ္သည့္ သပိတ္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို စစ္အာဏာ႐ူးမ်ားသာမက၊ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားပါေကာင္းေကာင္းႀကီး ၾကားနိုင္လိမ့္မည္ဟု မႏၲေလး သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုေတဇာဆန္းက ဆိုသည္။

အနက္ေရာင္လႈပ္ရွားမႈ (Black Campaign)ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အနက္ေရာင္ အဝတ္အစားကို ဝတ္ဆင္သုံးစြဲၿပီး အာ ဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး အထိမ္းအမွတ္ လက္ (၃) ေခ်ာင္းေထာင္ကာ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းတင္၍လူမႈကြန္ရက္စာမ်

က္ႏွာမ်ားတြင္ မၽွေဝေဖာ္ထုတ္ၾကရန္လည္း သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.