ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက် (ရုပ်သံ)

News

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ကရင်နီပြည် ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာ​​ကျေးရွာ ဘုရား​ကျောင်း၀န်းအတွင်း စကစမှ ဗုံ..းနှစ်လုံးကျဲပြီး တိုက်ခိုက်
(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.