ရန်သူ့နယ်မြေထဲ လျို့ဝှက်စ-စ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ 3Dနည်းပညာသုံးအပေါ့စားယဉ်

News

PDF လူငယ်တစ်ဉီးမှ လူမဲ့မောင်းပြန်သေနတ်ပစ်ခတ်နိုင်သော စက်ကို တီထွင်အောင်မြင် (ရုပ်/သံ)
ရန်သူ့နယ်မြေထဲ လျို့ဝှက်စ-စ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ 3Dနည်းပညာသုံးအပေါ့စားယဉ်

(ရုပ်သံအောက်ဆုံးမှာပါသည်)

MA-14လို မောင်-းပြ-န် ‌ေ၁၁-န-တ်တေ တပ်ဆင်ထားပြီး ရန်သူ့နယ်မြေထဲ့ လျို့ဝှက် မောင်းနင်းပြီး စ-စ်ဆ-င်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အပေါ့စား ယဉ်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ် ဖန်တီးထုပ်လုပ်မှု အောင်မြင်ထားကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ အားလုံးအတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်………..
PDF လူငယ်တစ်ဉီးမှ လူမဲ့မောင်းပြန်သေနတ်ပစ်ခတ်နိုင်သော စက်ကို တီထွင်အောင်မြင် (ရုပ်/သံ)

ရန်သူ့နယ်မြေထဲ လျို့ဝှက်စ-စ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ 3Dနည်းပညာသုံးအပေါ့စားယဉ်

(ရုပ်သံအောက်ဆုံးမှာပါသည်)

MA-14လို မောင်-းပြ-န် ‌ေ၁၁-န-တ်တေ တပ်ဆင်ထားပြီး ရန်သူ့နယ်မြေထဲ့ လျို့ဝှက် မောင်းနင်းပြီး စ-စ်ဆ-င်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အပေါ့စား ယဉ်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ် ဖန်တီးထုပ်လုပ်မှု အောင်မြင်ထားကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ အားလုံးအတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်………..
PDF လူငယ်တစ်ဉီးမှ လူမဲ့မောင်းပြန်သေနတ်ပစ်ခတ်နိုင်သော စက်ကို တီထွင်အောင်မြင် (ရုပ်/သံ)

ရန်သူ့နယ်မြေထဲ လျို့ဝှက်စ-စ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ 3Dနည်းပညာသုံးအပေါ့စားယဉ်

(ရုပ်သံအောက်ဆုံးမှာပါသည်)

MA-14လို မောင်-းပြ-န် ‌ေ၁၁-န-တ်တေ တပ်ဆင်ထားပြီး ရန်သူ့နယ်မြေထဲ့ လျို့ဝှက် မောင်းနင်းပြီး စ-စ်ဆ-င်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အပေါ့စား ယဉ်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ် ဖန်တီးထုပ်လုပ်မှု အောင်မြင်ထားကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ အားလုံးအတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်………..
PDF လူငယ်တစ်ဉီးမှ လူမဲ့မောင်းပြန်သေနတ်ပစ်ခတ်နိုင်သော စက်ကို တီထွင်အောင်မြင် (ရုပ်/သံ)

ရန်သူ့နယ်မြေထဲ လျို့ဝှက်စ-စ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ 3Dနည်းပညာသုံးအပေါ့စားယဉ်

(ရုပ်သံအောက်ဆုံးမှာပါသည်)

MA-14လို မောင်-းပြ-န် ‌ေ၁၁-န-တ်တေ တပ်ဆင်ထားပြီး ရန်သူ့နယ်မြေထဲ့ လျို့ဝှက် မောင်းနင်းပြီး စ-စ်ဆ-င်ရေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အပေါ့စား ယဉ်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ် ဖန်တီးထုပ်လုပ်မှု အောင်မြင်ထားကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ အားလုံးအတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်………..

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.