ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

News

ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…
သားတယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီ ငါ့ကိုသာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ ????

မုန့်ဖိုးလေးတော် မယူလိုက်ရပါလာ ဆော်ပက်ရေ ????????

မင်းပင်ပန်းနေပီဆိုတာသိတယ် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့????????

RIP????????
ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

သားတယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီ ငါ့ကိုသာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ ????

မုန့်ဖိုးလေးတော် မယူလိုက်ရပါလာ ဆော်ပက်ရေ ????????
မင်းပင်ပန်းနေပီဆိုတာသိတယ် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့????????

RIP????????

ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

သားတယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီ ငါ့ကိုသာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ ????
မုန့်ဖိုးလေးတော် မယူလိုက်ရပါလာ ဆော်ပက်ရေ ????????

မင်းပင်ပန်းနေပီဆိုတာသိတယ် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့????????

RIP????????
ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်စိတ်နဲ့ဖြေမလဲ…

သားတယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီ ငါ့ကိုသာ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ ????

မုန့်ဖိုးလေးတော် မယူလိုက်ရပါလာ ဆော်ပက်ရေ ????????
မင်းပင်ပန်းနေပီဆိုတာသိတယ် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့????????

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.