KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

News

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်လာသော စစ်ကားစီးရေ ၂၀ ကျော်ပျ.က်စီး (ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.