ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)

News

ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)
အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်

ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)

ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)
ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)

ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)
ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)

ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)
ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)

ယင်းမာပင်မြို့နယ်က အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြင်စိုးပုံပါဘော်လုံးကို အားရပါးရကန်ကစားနေတဲ့(ရုပ်သံ)
ရုပ်သံကြည့်ရန်???


Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.