ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

News

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ယနေ့မနက်1နာရီ(သန်းခေါင်ယံ)ချိန်၌ စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးလာကျဲခံရသည့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်ရှိ စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.