လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

News

လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

ယူကရိန်းနိုင်ငံသား Yaryna Arieva နဲ့ Sviatoslav Fursin တို့ဟာ လက်ထပ်ပြီးနာရီပိုင်းအကြာမှာ

ရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ဆွဲကိုင်ကြပါတယ်

သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကို မေလမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ပေမယ့် အဲ့ဒါက မသေချာတော့ပါ

လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

ယူကရိန်းနိုင်ငံသား Yaryna Arieva နဲ့ Sviatoslav Fursin တို့ဟာ လက်ထပ်ပြီးနာရီပိုင်းအကြာမှာ

ရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ဆွဲကိုင်ကြပါတယ်

သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကို မေလမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ပေမယ့် အဲ့ဒါက မသေချာတော့ပါ

လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

ယူကရိန်းနိုင်ငံသား Yaryna Arieva နဲ့ Sviatoslav Fursin တို့ဟာ လက်ထပ်ပြီးနာရီပိုင်းအကြာမှာ

ရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ဆွဲကိုင်ကြပါတယ်

သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကို မေလမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ပေမယ့် အဲ့ဒါက မသေချာတော့ပါ

လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ

ယူကရိန်းနိုင်ငံသား Yaryna Arieva နဲ့ Sviatoslav Fursin တို့ဟာ လက်ထပ်ပြီးနာရီပိုင်းအကြာမှာ

ရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ဆွဲကိုင်ကြပါတယ်

သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကို မေလမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ပေမယ့် အဲ့ဒါက မသေချာတော့ပါ

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.